S
KONFLIKT
L
I
MIGRATION
A

ETIOPIEN.

E

Etiopien er et konfliktfyldt land, der præges af en lang række forskellige konflikter og komplekse dynamikker, som eksisterer på kryds og tværs af hele landet. Etiopien har siden 1991 haft en etno-føderalistisk struktur der har bidraget til at forstærke historiske konflikter mellem etniske grupper om territorier og naturressourcer.  De politiske partierne er i stor grad inddelt efter etniske linjer og den politiske stabilitet er til stadighed udfordret af konflikter mellem de forskellige politiske grupper.

Samtidig er klimaforandringer, som temperaturstigninger og uforudsigelige nedbørsmængder, i stigende grad blevet en udfordring for landet. Især landbruget, der beskæftiger store dele af den etiopiske befolkning, står svagt over for tørke og oversvømmelser, og en kraftig befolkningsvækst presser mængden af tilgængelige ressourcer yderligere. I sidste ende risikerer klimaforandringerne at komplicere Etiopiens mange konflikter. Klimaforandringerne har en negativ indvirkning på mange etiopieres levevilkår, eksempelvis ved at påvirke adgangen til ressourcer. Indirekte kan klimaforandringer dermed også påvirke migrations- og mobilitetsmønstre i landet, og de kan styrke væbnede grupperingers popularitet. Omvæltninger som disse kan eskalere konflikter – ligesom konflikter kan komplicere politikker og indsatser, der skal mitigere klimaforandringerne.

I Etiopien udspillede der sig næsten400 konflikter i 2020
I 2018 blev der i Etiopien
registreret næsten3,2millioner nye internt fordrevne personer
Akut fødevareusikkerhed vil i Etiopien berøre op mod12,9millioner i Etiopien - primært grundet konflikt og klimaforandringer
4.1 / Etiopiens
Konfliktfyldte
Klima
Etiopien 2021
WebDok
Webdok der beskriver samenhængen mellem klima, konflikt og migration i Etiopiens.
Læsetid: 15-20 min.
4.2 / Etiopien
i Billeder
Etiopien 2021
I Billeder
I slutningen af 2020 besøgte RIKO Etiopien for at undersøge forholdet mellem klimaforandringerne og konflikt. Her viser vi i en kort billedserie, med noget af det vi oplevede.
Læsetid: 2 - 5 min.
Tags: Tørke, Konflikt, Etiopien, Klimaforandringer
Se i billeder...