UNDERVISER

Underviserens guide til undervisningsplatformen
Konflikt.Klima.Migration

Lærervejledningen er udformet, så du som underviser kan følge vejledningen fra start til slut eller sammensætte opgaverne på kryds og tværs, som du ønsker det. Det betyder også, at du som lærer selv kan sammensætte et undervisningsforløb, der passer til den tid, du har til rådighed, eller til det forløb I skal i gang med.

Man kan også dele klassen op i grupper og uddele forskellige øvelser til hver gruppe, som en måde at differentiere undervisningen, og som en mulighed for, at eleverne kan arbejde med undervisningsmaterialet ud fra egne interesser. 

Som lærer kan du selv introducere og undervise i webdokumentarerne på klassen, men lærervejledningen kan også med fordel anvendes i et ‘flipped classroom’ formater.


Blooms taksonomiske niveauer

Opgaverne på undervisningsplatformen tager afsæt i Blooms taksonomi, så man nemt kan differentiere undervisningsforløbet. Hver opgave er markeret med et ikon, hvor cirklen i kanten er 1/3, 2/3 eller er fuldendt, hvilket indikerer det taksonomiske niveau, eleven bevæger sig på i opgaven. Selve figuren i midten af ikonet kan variere fra opgave til opgave og vil indikere type af opgave.

Trin 1
Viden: Beskrive, redegøre, identificere og definere
Forståelse: Forklare, formulere, illustrere og fortolke  
Trin 2
Anvendelse: Anvende, vælge løse, skelne og afprøve
Analyse: Sammenligne, skelne, sammenholde, finde, udlede, analysere
Trin 3
Syntese: Samle, kombinere, producere, skabe/designe, ændre, planlægge
Vurdering: Afgøre, kontrollere, bestemme, kritisere, diskutere, overveje, forsvare

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er delt op i relation til de lande, der er inkluderet på platformen. Mange af opgaverne kan dog med fordel bruges på tværs af landene.

Find lærervejledninger til hvert land herunder. Elevopgaverne kan findes på siderne for de enkelte lande.

Bangladesh

Bangladesh var det første land vi inkluderede på undervisningsplatformen. Lander er kendt som Ground Zero for klimaforandringerne, fordi alle typer af klimaforandringer allerede rammer landet hårdt med enorme konsekvenser.

Hent lærervejledning til Bangladesh...

Kenya

Kenya, som mange lande i det østlige Afrika, er hårdt ramt af tørke. Særligt kamp om vand og græsarealer har betydet, at konflikter mellem nomader, der driver kvæg, og landmænd er blevet værre i takt med øget tørke.

Hent lærervejledning til Kenya...

Etiopien

Etiopien er henvendt gymnasieelever som dykker ned i de komplekse og interagerende dynamikker mellem klimaforandringer og konflikt. Klimaforandringer udfordrer befolkningens sikkerhed, en etno-føderal struktur skiller landet, mens et stigende antal konflikter internt i landet driver store migrationsstrømme.

Hent lærervejledning til Etiopien...